naar de homepage
Algemene Periodieke Keuring van Stem en Spraak Individuele stem- spraak- en communicatietraining Korte Effectieve Individuele training Coaching en supervisie (I en II) Samenwerking binnen bestaande programma's Zelf leren en doen: Cursus Stemtrainer
werkwijze de stem artikelen initiatiefnemer werkplaats links contact
 
Stem-APK

 
 

Produkt: Algemene Periodieke Keuring van stem en spraak (stem-APK)

Doelgroep: Politici, voorzitters en vergadertijgers, docenten, lectoren, managers, voorlichters, advocaten, rechters, diplomaten, voice-overs, voorgangers, presentatoren, vertegenwoordigers, logopedisten, helpdesk medewerkers, predikanten, onderhandelaars, acteurs, vertellers, verkopers, veilingmeesters en andere beroepssprekers.

Doel: Het verkrijgen van een beeld over de toestand, de mogelijkheden en het karakter van uw stem- en spraakgedrag. U wenst een klinkend advies voor het onderhoud en het ontwikkelen van de mogelijkheden van uw stem en spraak.

De stemAPK is ontwikkeld voor sprekers die willen weten hoe ze overkomen, benieuwd zijn hoe ze hun luisteraar(s) functioneel kunnen bereiken en zich afvragen of er iets te veranderen valt aan grote of kleine belemmeringen tijdens het spreken.

U wilt weten

hoe u als spreker óverkomt, wat voor karakter u voor de ander bent
waarom u altijd op één bepaalde manier overkomt
waarom u reacties krijgt op uw stem of spraak

U bent benieuwd of

u uw publiek persoonlijk en inhoudelijk bereikt
u luider, duidelijker, trager of sneller kunt spreken
emotioneler of minder emotioneel kunt spreken
(en hoe) u uw stem onder controle kunt krijgen

U vraagt zich af waarom

u regelmatig stemklachten hebt en of daar iets aan te doen is
uw stem soms omhoog gaat, afknijpt of begint te "piepen"
u het met uw stem korter volhoudt dan u wenst


Een praktisch antwoord op deze vragen krijgt u via een stem-APK .

Een stem-APK bestaat uit:

Algehele beeldvorming
Uw persoonlijke spreekomstandigheden, stembelasting, beperkende (omgevings)factoren en algemene conditie worden vastgesteld en gerelateerd aan uw verbale expressiemogelijkheden.

Persoonlijke aanpak
Deze bestaat uit grondig onderzoek naar het huidige functioneren en de uiterste mogelijkheden van uw stem. Vaststelling van de discrepantie tussen potentie en gebruik. Het leggen van een relatie tussen uw persoonlijke dynamiek, lichamelijke conditie en leeftijd en uw actuele mogelijkheden.

Klinkend advies
Persoonlijke tips voor onderhoud en optimaal functioneren van uw stem. Specifiek advies voor de ontwikkeling van uw stem, het excelleren binnen uw beroep, trainingsmogelijkheden of medisch onderzoek en logopedische begeleiding.

Een stem-APK
De APK is op iedere werkdag te plannen en neemt 1½ uur in beslag + een ½ uur voor de uitwerking op papier. De totale kosten bedragen € 205,00 excl. BTW (geen kosten voor de uitwerking).
De APK vindt plaats in Den Haag.

Artikel
Klik hier voor het artikel "Stemonderhoud - een APK voor de stem?"
Bekijk tips voor stemonderhoud (voor o.a. leerkrachten): Stemergonomie

Direct aan de slag
Ga naar de pagina Stemtraining of Coaching.

Informatie en aanmelding:
Alex Boon
070-3060840
info at alexboon.nl
www.rondjestem.com

Stem-APK is geschikt voor:
Politici, voorzitters en vergadertijgers, docenten, lectoren, managers, voorlichters, advocaten, rechters, diplomaten, voice-overs, voorgangers, presentatoren, vertegenwoordigers, logopedisten, helpdesk medewerkers, predikanten, onderhandelaars, acteurs, vertellers, verkopers, veilingmeesters en andere beroepssprekers
Stem-APK© Copyright Rond Je Stem 2009

 

Alex Boon - logopedist, stemdocent, stemtherapeut
Alex Boon - Speech Pathologist, Voice Teacher,Voice Therapist

 
Inhoud van deze website:
Copyright © 2012 Rond Je Stem, behalve waar anders aangegeven. Alle rechten voorbehouden.
Reproductie van (een deel van) deze site anders dan voor persoonlijk gebruik is strikt verboden zonder toestemming van de eigenaar.
 
Huisstijl: Copyright © 2005 Mommersteeg Vormgeving Velp
Ontwerp: Copyright © CR Creations web design
 
Voor het laatst bijgewerkt op: 15-07-2016
Huidige datum:

Problemen met het bekijken van deze site?
Mail a.u.b. de webmaster

 terug naar boven